كاغذ ديواري

استابلايزرماست

 

استابلايزرهاي ماست كه توسط شركت كيميا غذا توليد و عرضه ميشود در سه نوع استابلايزر ماست چكيده،استابلايزر ماست همزده و استابلايزر ماست ست ميباشداستابلايزر ماست.
1-استابلايزر ماست چكيده با توجه به سليقه ايراني طراحي شده و با ايجاد بافت خامه اي متراكم  در ماست ميتواند نظر مشتري را جلب كند.اين استابلايزر همچنين داراي قدرت بالاي جذب و نگهداري آب ميباشد ضمن اينكه با توجه به همين خاصيت نياز به ماده خشك كمتري در ماست وجود دارد و ميتوان به طور قابل توجهي از ماده اوليه در ماست كاست. اين استابلايزر طعم بهتري به ماست ميدهد.استابلايزر ماست در تانك پخت در دماي 50 درجه به تدريج به شير اضافه كنيد.اگر از سيستم پاستوراتور مدوام استفاده ميكنيدشير را قبل از پاستوريزه كردن به دماي 60 درجه رسانده و به مدت 10 دقيقه نگهداري كنيد و سپس به پاستوراتور منتقل نماييد.از افزودن استابلايزر به بالانس تانك پاستوريزاتور جدآ خودداري كنيد.
مقدار مصرف استابلايزر ماست چكيده با توجه به فرمولاسيون و سليقه مصرف كننده از 2%-1% پيشنهاد ميشود. 2-استابلايزر ماستهاي همزده با توجه به سليقه ايراني طراحي شده و با ايجاد بافت خامه اي متراكم و قابل برش ميتواند نظر مشتري را جلب كند.اين استابلايزر همچنين داراي قدرت بالاي جذب و نگهداري آب مقاومت ماست توليدي را در برابر تكانها و ضربه هاي احتمالي هنگام حمل و نقل به مقدار قابل ملاحظه اي بالا برده و از آب انداختن آن جلوگيري ميكند ضمن اينكه با توجه به همين خاصيت نياز به ماده خشك كمتري در ماست وجود دارد و ميتوان به طور قابل توجهي از ماده اوليه در ماست كاست.
نحوه مصرف
استابلايزر ماست در تانك پخت در دماي 50 درجه به تدريج به شير اضافه كنيد.اگر از سيستم پاستوراتور مدوام استفاده ميكنيدشير را قبل از پاستوريزه كردن به دماي 60 درجه رسانده و به مدت 10 دقيقه نگهداري كنيد و سپس به پاستوراتور منتقل نماييد.از افزودن استابلايزر به بالانس تانك پاستوريزاتور جدآ خودداري كنيد.
مقدار مصرف
با توجه به فرمولاسيون و سليقه مصرف كننده از 2%-1% پيشنهاد ميشود. 3-استابلايزرمخصوص ماست ست
اين استابلايزر براي ماستهايي با چربي 3-1 درصد است اين استابلايزر با توجه به سليقه ايراني طراحي شده و با ايجاد بافت خامه اي متراكم و قابل برش ميتواند نظر مشتري را جلب كند.اين استابلايزر همچنين داراي قدرت بالاي جذب و نگهداري آب مقاومت ماست توليدي را در برابر تكانها و ضربه هاي احتمالي هنگام حمل و نقل به مقدار قابل ملاحظه اي بالا برده و از آب انداختن آن جلوگيري ميكند ضمن اينكه با توجه به همين خاصيت نياز به ماده خشك كمتري در ماست وجود دارد و ميتوان به طور قابل توجهي از ماده اوليه در ماست كاست.
نحوه مصرف
استابلايزر ماست در تانك پخت در دماي 50 درجه به تدريج به شير اضافه كنيد.اگر از سيستم پاستوراتور مدوام استفاده ميكنيدشير را قبل از پاستوريزه كردن به دماي 60 درجه رسانده و به مدت 10 دقيقه نگهداري كنيد و سپس به پاستوراتور منتقل نماييد.از افزودن استابلايزر به بالانس تانك پاستوريزاتور جدآ خودداري كنيد.
مقدار مصرف
با توجه به فرمولاسيون و سليقه مصرف كننده از 0.4%-0.3% پيشنهاد ميشود

 

 استابلايزر ماست نوشيدني

اين استابلايزر تركيب موثر از پروتئين هاي شير و استابيلايزر مي باشد كه بر اساس ذائقه ايراني و در طعم هاي مختلف بصورت پودر توليد و طراحي شده اين تركيب بسيار موثر باعث افزايش طعم دهاني ، افزايش ويسكوزيته بسيار مطلوب و يكنواخت شدن چربي در كل فاز محصول مي شود. *روش مصرف: استابيلايزر مخصوص ماست نوشيدني را در دماي 30 الب 35 درجه سانتي گراد با استفاده از تري بلندر به محصول افزوده و به مدت 10 الي 15 دقيقه سيركوله مي كنيم.

*مقدار مصرف : 2/ % الي 25/ %بر اساس سليقه ايراني پيشنهاد مي شود.

*استابلايزر ماست چكيده:

استابلايزر ماست چكيده براي ماستهاي چكيده، اين استابلايزر با توجه به سليقه ايراني طراحي شده و با ايجاد يك بافت خامه اي متراكم ميتواند نظر مشتري را تامين نمايد. اين محصول همچنين داراي قدرت بالاي جذب و نگهداري آب مي باشد. ضمن اينكه با توجه به همين خصيصه، نياز به ماده خشك كمتري در ماست وجود دارد و مي توان به مقدار قابل توجهي از شير خشك مصرفي در فرمول كاست. اين استابيلايزر موجب افزايش پوشش زباني مي شود كه همين امر حس قويتري از طعم محصول در دهان ايجاد مي كند.

*روش مصرف: استابيلايزررا در تانك پخت در دماي 50 درجه به تدريج به شير اضافه كنيد. در صورتي كه از سيستم پاستوريزاتور مداوم استفاده مي كنيد، شير را قبل از پاستوريزه كردن به دماي 60 درجه رسانده و به مدت ده دقيقه در اين دما نگهداري نموده سپس به پاستوريزاتور ارسال نماييد. از حل شدن كامل استابيلايزر مطمئن شويد.

*مقدار مصرف: مقدار مصرف با توجه به فرمولاسيون و سليقه ي مصرف كننده از15/0% تا 35/0% پيشنهاد مي شود

*استابلايزر ماست مخصوص كارگاه صنعتي:

استابلايزر ماست قالبي براي ماستهاي قالبي با درصد چربي متفاوت، اين استابلايزر با توجه به سليقه ايراني طراحي شده و با ايجاد يك بافت بسيار سفت و قاشق پذير ميتواند نظر مشتري را تامين نمايد. اين محصول همچنين داراي قدرت بالاي جذب و نگهداري آب مي باشد. ضمن اينكه با توجه به همين خصيصه، نياز به ماده خشك كمتري در ماست وجود دارد و مي توان به مقدار قابل توجهي از شير خشك مصرفي در فرمول كاست يا كاملا حذف كرد. اين استابلايزر موجب افزايش پوشش زباني مي شود كه همين امر حس قويتري از طعم محصول در دهان ايجاد مي كند.

*روش مصرف: استابلايز را در تانك پخت در دماي 35درجه به تدريج به شير اضافه كنيد و بخوبي سيركوله و يكنواخت مي كنيم

*مقدار مصرف: مقدار مصرف با توجه به فرمولاسيون و سليقه ي مصرف كننده از5/0% تا8% پيشنهاد مي شود

*

استابلايزر ماست همزده:

استابلايزر مخصوص ماستهاي همزده، اين استابيلايزر با توجه به سليقه ايراني طراحي شده و با ايجاد يك بافت خامه اي متراكم و قابل برش ميتواند نظر مشتري را تامين نمايد. اين محصول همچنين با قدرت بالاي جذب و نگهداري آب، مقاومت ماست توليدي را در برابر تكانها و ضربه هاي احتمالي هنگام حمل و نقل به مقدار قابل ملاحظه اي بالا برده و از آب انداختن آن جلوگيري كند. ضمن اينكه با توجه به همين خصيصه، نياز به ماده خشك كمتري در ماست وجود دارد و مي توان به مقدار قابل توجهي از شير خشك مصرفي در فرمول كاست. اين استابيلايزر با بالا بردن ويسكوزيته موجب افزايش پوشش زباني مي شود كه همين امر حس قويتري از طعم محصول در دهان ايجاد مي كند.

*روش مصرف: استابيلايزررا در تانك پخت در دماي 35الي 40 درجه به تدريج به شير اضافه و سيركوله كنيد(از حل شدن كامل استابيلايزر مطمئن شويد.)

*مقدار مصرف: مقدار مصرف با توجه به فرمولاسيون و سليقه ي مصرف كننده از15/0% تا 2/0% پيشنهاد مي شود.

*استابلايزر ماست قالبي:

ايران - اصفهان - ميدان جمهوري اسلامي خيابان خرم   3-95027701_031     09139884259      info@kimiafood-co.com

 


برچسب: استابلايزر ماست چكيده,استابلايزر ماست همزده,استابلايزر ماست ست,استابلايزر ماست قالبي,استابلايزر ماست نوشيدني،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آبان ۱۳۹۵ساعت: ۱۲:۳۰:۲۷ توسط:كاغذ ديواري و كفپوش موضوع:

استابلايزر دوغ تك فاز

استابلايزر دوغ تك فازانواع استابلايزرهاي دوغ كه توسط شركت كيميا غذا تهيه ميشود شامل استابلايزر تك فاز كننده دوغ و استابلايزر مخصوص دوغ غليظ ميباشد
استابلايزر تك فاز كننده دوغ  علاوه بر ايجاد قوام و غلظت بالا در دوغ از رسوب ذرات در دوغ نيز جلوگيري ميكند و بافتي يكنواخت و عالي به دوغ ميدهد.

نحوه استفاده استابلايزر تك فاز كننده دوغ :
استابلايزر دوغ را در آب با دماي 80-70 درجه سانتيگراد حل كرده سپس به دماي 80 درجه ميرسانيد و به مدت 10 دقيقه هم ميزنيد.سپس اين آب را به ماست اضافه كرده و روند توليد دوغ را ادامه ميدهيد.بهتر است قبل از پاستوريزاسيون دماي دوغ را به 60 درجه برسانيد.دقت شود از اضافه كردن اين تركيب به دوغ و ماست و شير به طور مستقيم خودداري كنيد.براي اين نوع دوغ فشار 160-130بار براي هموژناسيون پيشنهاد ميگردد.

استابلايزر مخصوص دوغ غليظ متناسب با سليقه مصرف كننده ايراني و شرايط مصرف شرايط توليد دوغ در ايران طراحي شده است.
اين استابلايزر از دو طريق در دوغ عمل ميكند.ابتدا با اتصال با ميسلهاي كازئين و تغيير در حجم و بار الكتريكي آنها
موجب تعادل سيستم شده و با كمك به پايداري كلوئيد از رسوب ذرات تا مقدار زيادي جلوگيري ميكند دوم با ايجاد شبكه كلوئيدي قويبا بالا بردن قوام و ويسكوزيته دوغ بافت بسيار مناسبي توليد مينمايد كه در حس طعم و القا چربي بسيار موفق است.

نحوه مصرف استابلايزر مخصوص دوغ غليظ :
اين استابلايزر را در تانك پخت در دماي80-70 درجه سلسيوس به آرامي به دوغ اضافه ميكنند.اگر از سيستم پاستوريزاسيون مداوم استفاده ميكنيد دوغ را قبل از پاستوريزه كردن به دماي 60 درجه رسانده و به مدت 10 دقيقه نگهداريد تا استابلايزر دوغ كاملا هيدراته شود از حل شدن كامل استابلايزر در دوغ كاملا مطمئن شويد در صورت نياز استابلايزر را در 60-50 ليتر دوغ گرم ايتدا حل كنيد سپس به كل دوغ قبل از پاستوريزاسيون اضافه كنيد.استفاده از اين استابلايزربر انتخاب دماي پاستوريزه و فشار هوموژن تاثير ندارد

 

*استابلايزر دوغ تك فاز:

استابيلايزر علاوه بر ايجاد قوام و غلظت بالا در محصول، از رسوب در دوغ نيز جلوگيري مي نمايد و به بافتي يكنواخت و با پوششي زباني عالي كمك مينمايد اين تركيب باعث تك فاز شدن محصول به مدت يك سال مي شود.

*روش مصرف: در دماي 55-60 درجه سانتي گراد مخلوط آب و نمك را گرم مي كنيم سپس به تدريج استابيلايزررا اضافه مي كنيم پس از انحلال كامل(يكنواخت شدن) استابيلايزر مخلوط را به دما ماست دوغي مي رسانيم پس از آن به ماست پاستوريزه اضافه مي كنيم. آنگاه مخلوط را با فشار سپس با فشار 140 الي 180 بار هموژن مي كنيم.(درصورت توليد دوغ مستقيم در دماي 40درجه سانتي گراد افزوده و بخوبي سيركوله شود.

*مقدار مصرف: مقدار مصرف با توجه به فرمولاسيون و سليقه توليد كننده15/_ 2/0 درصد پيشنهاد مي شود.

استابلايزر دوغ تك فاز.

*استابلايزر مخصوص دوغ تغليظ:

استابيايزر مخصوص دوغ مي باشد، اين محصول متناسب با سليقه مصرف كننده ايراني و شرايط توليد دوغ در ايران طراحي شده است. استابيلايزر به دو طريق در محصول عمل مي كند. ابتدا با اتصال به ميسلهاي كازئين و تغيير در حجم و بار الكتريكي آنها موجب تعادل سيستم شده و با كمك به پايداري كلوئيد حاصل، از رسوب ذرات تا مقدار زيادي جلوگيري مي نمايد. دوم با ايجاد شبكه كلوئيدي قوي،با بالا بردن قوام و ويسكوزيته محصول، بافت بسيار مطلوب توليد مي نمايد كه در احساس طعم و القاء حس چربي بسيار موفق عمل مي كند.

*روش مصرف: استابيلايزر را در تانك پخت در دماي 45 تا 50 درجه به تدريج به دوغ اضافه كنيد. اگر از سيستم پاستوريزاسيون مداوم استفاده مي كنيد، دوغ را قبل از پاستوريزه كردن به دماي 60 درجه رسانده و مدت ده دقيقه در اين دما نگهداريد تا استابيلايزر كاملا ئيدراته شود. از حل شدن استابيلايزر در دوغ مطمئن شويد.

در صورت نياز استابيلايزر را در دماي 50-60 ليتر دوغ گرم به طور جداگانه حل كرده سپس به كل محصول قبل از پاستوريزاسيون بيافزاييد. استفادا از اين استابيلايزر تاثيري بر دماي پاستوريزه و فشار هموژن ندارد. *مقدار مصرف: مقدار مصرف اين استابيلايزر 1/_ 2/0درصد پيشنهاد مي شود

 

 

*استابيلايزر مخصوص دوغ تغليظ و تك فاز:

اين استابيلايزر تركيبي از كد Maxgel 01 و Maxgel 02 مي باشد كه باعث تك فاز شدن و افزايش غلظت دوغ مي شود. *روش مصرف: در دماي 55-60 درجه سانتي گراد مخلوط آب و نمك را گرم مي كنيم سپس به تدريج استابيلايزررا اضافه مي كنيم پس از انحلال كامل(يكنواخت شدن) استابيلايزر مخلوط را به دما ماست دوغي مي رسانيم پس از آن به ماست پاستوريزه اضافه مي كنيم. آنگاه مخلوط را با فشار سپس با فشار 140 الي 180 بار هموژن مي كنيم.(درصورت توليد دوغ مستقيم در دماي 40درجه سانتي گراد افزوده و بخوبي سيركوله شود. *مقدار مصرف: مقدار مصرف اين استابيلايزر 15/_ 3/0درصد پيشنهاد مي شود

 

براي خريد اين محصول تماس بگيريد

وب سايت:http://kimiafood-co.com

ايران - اصفهان - ميدان جمهوري اسلامي خيابان خرم 3-95027701_031    

  09139884259 


برچسب: استابلايزر مواد غذايي,استابلايزر لبنيات,استابلايزر كشك,فروش استابلايزر كشك،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آبان ۱۳۹۵ساعت: ۱۲:۲۶:۵۳ توسط:كاغذ ديواري و كفپوش موضوع:

استابلايزر كشك


استابلايزر كشكبا استفاده از اين استابلايزر مي توان كشك را به روش وي لس توليد و فيلتر نمود.استابلايزر باعث ايجاد قوام مناسب و همچنين يكنواختي در كشك هاي پاستوريزه شده و احساس دهني بسيار مناسبي را براي مصرف كننده ايجاد مينمايد ضمنا استفاده از اين استابلايزر هيچ گونه آب اندازي در محصول نهايي ايجاد نميكند و باعث يكنواختي بافت كشك در طول انقضا مي شود.
روش مصرف:
در توليد كشك به صورت سنتي :استابلايزر مورد نطر را در آب 55 درجه سانتي گراد كرده سپس به مخزن منتقل كرده و بخوبي ميكس شود سپس تا دماي 80 درجه سانتي گراد پاستور ميكنيم.
در روش توليد كشك به صورت صنعتي :استابلايزر مورد نطر را مانند روش سنتي در مقداري آب 55 درجه سانتي گراد  حل كرده و به ماست يا پنير ريكوتا مورد نطر افزوده (پس از پخت ماست يا پنير ريكوتا و حتي كشك در دماي حدودا 75 الي 80 درجه سانتي گراد رسانده و استابلايزر را به محصول اضافه ميكنيم)سپس به خوبي ميكس كرده و از هموژنايزر عبور ميدهيم.
استابلايزر را همراه ريكوتا يا در صورت استفاده از ماست همراه با ماست به محصول اضافه ميكنيم در توليد فرايند تركيبات هيدروكلوئيد فعاليت خود را آغاز ميكنند و باعث بافتي بسيار مطلوب در محصول ميشود .
مقدار مصرف
مقدار مصرف با توجه به فرمولاسيون و سليقه مصرف كننده از 0.15 تا 0.25 درصد پيشنهاد ميشود

.

*استابلايزر كشك

استابلايزر طراحي شده مخصوص كشك ميباشد كه بااستفاده ازاين استابلايزر ميتوان كشك رابه روش Whey Less توليد و فيلتر توليد نمود. استابلايزر باعث ايجادقوام مناسب وهمچنين يكنواختي دركشكهاي پاستوريزه شده واحساس دهاني بسيارمناسبي رابراي مصرف كننده ايجاد مينمايد ضمنا استفاده از اين استابيلايزر هيچ گونه آب اندازي در محصول نهايي ايجاد نميكندو باعث يكنواختي بافت كشك در طول انقضا مي شود.

*روش مصرف: استابلايزر را همراه با ريكوتا يا در صورت استفاده از ماست همراه با ماست به محصول اضافه مي كنيم در طول فرايند تركيبات هيدروكلوئيد فعاليت خود را آغاز مي كنند و باعث بافتي بسيار مطلوب در محصول مي شود

*مقدار مصرف: مقدار مصرف با توجه به فرمولاسيون و سليقه ي مصرف كننده از15/0% تا 25/0% پيشنهاد مي شود

براي خريد اين محصول تماس بگيريد

وب سايت:http://kimiafood-co.com

ايران - اصفهان - ميدان جمهوري اسلامي خيابان خرم 3-95027701_031    

  09139884259


برچسب: استابلايزر مواد غذايي,استابلايزر لبنيات,استابلايزر كشك,فروش استابلايزر كشك،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آبان ۱۳۹۵ساعت: ۱۲:۲۳:۲۴ توسط:كاغذ ديواري و كفپوش موضوع:

مواد اوليه صنايع غذايي

شركت كيميا غذا توليد كننده مواد اوليه صنايع غذايي .

http://kimiafood-co.com/images/advesting1.jpg

فروش انواع امولسيفايرها- استابلايزرها -استارترهاي لبني- نشاسته ها و دكسترين ها- افزودنيهاي غذايي- شير خشك -شيرين كننده هاي طبيعي نگهدارنده هاي غذايي رنگها آنزيم ها فيبرهاي خوراكي

پرفروش ترين محصولات شركت كيميا غذا استابلايزر محصولات لبني ميباشد

لست استابلايزر ها


برچسب: فروش استابلايزرلبنيات ,فروش امولسيفاير ,فروش مواد افزودني,مواد اوليه صنايع غذايي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۳۲:۲۸ توسط:كاغذ ديواري و كفپوش موضوع:

ليست كاغذديواري هاي پرفروش در ايران


كاغذ ديواري جديدكاغذ ديواري پذيرايي
2   كاغذ ديواري جديد براي منزل
3   كاغذ ديواري جديد 2013
4   كاغذ ديواري جديد 2014
5   كاغذ ديواري جي استون
6   كاغذ ديواري جديد 2015
7   كاغذ ديواري جديد منزل
8   كاغذ ديواري جديد
9   كاغذ ديواري جنسيس
10   كاغذ ديواري جديد ايراني

كاغذ ديواري ضد آب
2   كاغذ ديواري ضد زلزله
3   كاغذ ديواري ضد موريانه
4   كاغذ ديواري ضخيم
5   كاغذ ديواري ضد صدا
6   كاغذ ديواري ضد امواج
7   كاغذ ديواري ضد حريق
8   كاغذ ديواري ضد زلزله
9   كاغذ ديواري ضد خش
10   كاغذ ديواري ضد واي فاي


كاغذ ديواري صورتي
2   كاغذ ديواري صورتي چرك
3   كاغذ ديواري صدفي
4   كاغذ ديواري صادقيه
5   كاغذ ديواري صورتي دخترانه
6   كاغذ ديواري صفحه گوشي
7   كاغذ ديواري صورتي و سفيد
8   كاغذ ديواري صورتي گلدار
9   كاغذ ديواري صورتي كم رنگ
10   كاغذ ديواري صوفيا

كاغذ ديواري قيمت
2   كاغذ ديواري قابل شستشو
3   كاغذ ديواري قيمت مناسب
4   كاغذ ديواري قابل شستشو قيمت
5   كاغذ ديواري قهوه اي
6   كاغذ ديواري قرمز
7   كاغذ ديواري قم
8   كاغذ ديواري قابل شستشو
9   كاغذ ديواري قهوه اي طلايي
10   كاغذ ديواري قيمت ارزان

كاغذ ديواري فيروزه اي
2   كاغذ ديواري فيس بوك
3   كاغذ ديواري فانتزي
4   كاغذ ديواري فدك
5   كاغذ ديواري فرانسوي
6   كاغذ ديواري فروش
7   كاغذ ديواري فشن
8   كاغذ ديواري فونيكس
9   كاغذ ديواري فرانسه
10   كاغذ ديواري فابيولا

كاغذ ديواري غرب تهران
2   كاغذ ديواري غير قابل شستشو
3   كاغذ ديواري غمگين
4   كاغذ ديواري غفوري مهر
5   نصب كاغذ ديواري غرب تهران
6   كاغذ ديواري شهرك غرب
7   مراكز فروش كاغذ ديواري غرب تهران
8   فروش كاغذ ديواري در غرب تهران
9   كاغذ ديواري عاشقانه غمگين
10   نصاب كاغذ ديواري غرب تهران

كاغذ ديواري عكس
2   كاغذ ديواري عايق صدا
3   كاغذ ديواري عروسكي
4   كاغذ ديواري عمده
5   كاغذ ديواري عاشقانه
6   كاغذ ديواري عايق حرارت
7   كاغذ ديواري عرض 70
8   كاغذ ديواري عكسي
9   كاغذ ديواري عالي
10   كاغذ ديواري عايق

كاغذ ديواري هاي جديد
2   كاغذ ديواري هارموني
3   كاغذ ديواري هاي مدرن
4   كاغذ ديواري هاي سه بعدي
5   كاغذ ديواري هاي شيك
6   كاغذ ديواري هال و پذيرايي
7   كاغذ ديواري هاي لوكس
8   كاغذ ديواري هونام
9   كاغذ ديواري هالي
10   كاغذ ديواري هليا


كاغذ ديواري خطاطي
2   كاغذ ديواري خيابان شريعتي
3   كاغذ ديواري خارجي
4   كاغذ ديواري خارجي قابل شستشو
5   كاغذ ديواري خانه
6   كاغذ ديواري خود چسب
7   كاغذ ديواري خارجي
8   كاغذ ديواري خانه هاي كوچك
9   كاغذ ديواري خيابان سهروردي
10   كاغذ ديواري خانه كوچك


كاغذ ديواري حال و پذيرايي
2   كاغذ ديواري حال
3   كاغذ ديواري حال پذيرايي
4   كاغذ ديواري حروف انگليسي
5   كاغذ ديواري حيدري
6   كاغذ ديواري حيدري خيابان قزوين
7   كاغذ ديواري حراج
8   كاغذ ديواري حاشيه
9   كاغذ ديواري حديد
10   كاغذ ديواري حال خصوصي


كاغذ ديواري جديد
2   كاغذ ديواري جديد براي منزل
3   كاغذ ديواري جديد 2013
4   كاغذ ديواري جديد 2014
5   كاغذ ديواري جي استون
6   كاغذ ديواري جديد 2015
7   كاغذ ديواري جديد منزل
8   كاغذ ديواري جديد
9   كاغذ ديواري جنسيس
10   كاغذ ديواري جديد ايراني


كاغذ ديواري چسب دار
2   كاغذ ديواري چسبي
3   كاغذ ديواري چيني
4   كاغذ ديواري چيست
5   كاغذ ديواري چوبينه
6   كاغذ ديواري چرمي
7   كاغذ ديواري چرمي پلاسكا
8   كاغذ ديواري چيني
9   كاغذ ديواري چرم
10   كاغذ ديواري چاپي

برچسب: فروش كاغذ ديواري,كاغذديواري پرفروش،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۲۷:۰۴ توسط:كاغذ ديواري و كفپوش موضوع:

فروش كفپوش

ليون استپ : مركز پخش انواع پاركت لمينت ، كفپوش كره اي ، ديوار پوش و كاغذ ديواري -با مديريت محمد شيرزاد      ارسال به همه نقاط كشور

s2.jpg

 

 

 

   كفپوش و پاركت 09120747401    

كفپوش و پاركت     09132699913

كفپوش و پاركت     02177623919


برچسب: فروش كفپوش,فروش پاركت,فروش لمينت,فروش كاغذديواري،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۳۶:۳۸ توسط:كاغذ ديواري و كفپوش موضوع:

فروش قطعات لاستيكي

ساخت انواع قطعات لاستيكي در لاستيك سازي بيتا- اصفهان

لاستيك سازي بيتا باداشتن ۱۵۰۰ سايز اورينگ از قطر ۴ ميلي متر تا قطر ۱۴۰۰ ميلي متر يكي از بزرگترين توليد كننده هاي اورينگ در سطح كشور مي باشد.توليد اورينگ با متريال مختلف از جمله اورينگ ضد روغن -اورينگ ضد اسيد- اورينگ هاي مربوط به لوله هاي آب و اتصالات پلي اتيلن-اورينگ وايتون(مقاوم بحرارت بالا)-اورينگ سيليكون و متريال هاي خاص و غيره

شماره همراه : ۰۹۱۳۱۰۹۰۶۴۰

شماره تماس دفتر: ۰۳۱۳۳۲۰۸۴۳۰

فروش انواع اورينگ  قطعات لاستيكي

طراحي و ساخت انواع ضربه گير

 

طراحي و ساخت انواع پكينگ

 

روكش غلطك لاستيكي

 

ورق هاي لاستيكي


برچسب: فروش قطعات لاستيكي,فروش ورق لاستيكي,فروش غلطك لاستيكي,فروش ضربه گير،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۳۰:۵۲ توسط:كاغذ ديواري و كفپوش موضوع:

سايت اطلاعات عمومي

سايت اطلاعات عمومي راه اندازي شد مجموعه اي از اطلاعات عمومي


برچسب: سايت اطلاعات عمومي,اطلاعات پزشكي,اطلاعات سياسي,اطلاعات ورزشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۲۸:۵۱ توسط:كاغذ ديواري و كفپوش موضوع:

سايت نيازمندي هاي اصفهان

سايت نيازمندي هاي اصفهان راه اندازي شد. مجموعه اي از آگهي هاي چاپ شده در روزنامه هاي نيازمندي سطح استان اصفهان

نيازمندي هاي اصفهان


برچسب: سايت نيازمندي هاي اصفهان,نيازمندي هاي اصفهان,آگهي هاي اصفهان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۲۴:۴۲ توسط:كاغذ ديواري و كفپوش موضوع:

سازنده دستگاههاي توليد سنگ مصنوعي

اسپادانا استون سازنده دستگاه هاي توليد سنگ مصنوعي،راه اندازي خط توليد سنگ مصنوعي - طراح و توليد كننده قالب سنگ مصنوعيقالب سنگ مصنوعي

دستگاه توليد سنگ مصنوعي

09134101292


برچسب: توليد سنگ مصنوعي,دستگاه توليد سنگ مصنوعي,توليد سنگ مصنوعي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۱۸:۰۶ توسط:كاغذ ديواري و كفپوش موضوع: